Een mens leeft zijn leven in de context met zijn ouders en andere familieleden. Generaties zijn ons voor gegaan en hebben hun sporen achtergelaten en zo zullen er nog velen volgen! JANATOSCH gaat ervan uit dat iedereen onlosmakelijk met zijn familieleden verbonden is. Door deze verbondenheid worden er schatten (liefde, geluk, warmte) en schade (angst, schuld, verlies, last) gezaaid. Deze schatten en schade dragen we met ons mee, waardoor wij gevormd worden.

Telkens weer blijkt dat mensen hun schatten onderschatten, ze zijn zich niet bewust van hun eigen parels. JANATOSCH is erop gericht om deze parels naar boven te halen. De schatten die zichtbaar gemaakt zijn, worden ingezet om de schade te herstellen. Hierdoor wordt o.a. de emotionele blokkade, die gestagneerde relaties teweeg brengt, hersteld en groeit het zelfvertrouwen.

JANATOSCH Contextuele Counseling en Coaching staat voor: Inzicht krijgen in je schatten, inzetten van de schatten om de schade te herstellen.