Het osiB-model is gericht op het creëren van positieve groepsvorming

 

De O staat voor open, ontvangen en ontdekken. Ontdekken van je eigen kwaliteiten en het ontvangen van kwaliteiten door anderen gegeven.

De S staat voor storing, het bespreekbaar maken van belemmerende factoren die de persoonlijke- en groepsontwikkeling in de weg staat.

De I staat voor interactie, de gevoelens en emoties over de storing worden geuit.

De B staat voor bewustwording, door de reflectie die ontstaat vanuit de interactie, treedt bewustwording op.

Centraal bij het osiB-model zijn de cirkelgesprekken, die als doel hebben de aanwezige kennis en informatie van de groep te laten “rondcirkelen”. Hierdoor kunnen groepsleden hun kennis en ervaring met elkaar delen en kunnen ze elkaar in de interactie “echt” ontmoeten. Elkaar leren kennen.