Het osiB-model bestaat uit 4 pijlers:

  • Vertrouwen

  • Verantwoordelijkheid

  • Verbondenheid

  • Betrouwbaarheid = Bewustzijn


Het osiB- model start met het creëren van vertrouwen.
Het is erop gericht om deelnemers de gelegenheid te geven elkaar goed te leren kennen. Tevens werken we aan het vinden van een juiste  balans in het geven en ontvangen.

Bij voldoende vertrouwen tussen de groepsleden is men sneller bereid verantwoordelijkheid te nemen en gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen. Er ontstaat vrijheid om te mogen presteren, om verantwoordelijkheid te nemen en zo eigenaarschap te verwerven.

Door gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat onderlinge verbinding. Verbondenheid betekent gezien en gekend worden. Hierdoor ontstaat vrijheid en vertrouwen om zelf van betekenis te zijn.

Door de positieve groep die als basis vertrouwen heeft, ontstaat betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid wordt zichtbaar bij voortdurende actuele investering, die mensen feitelijk als innerlijk doen. Betrouwbaarheid behoort tot de orde van bewustzijn. Hoe meer het bewustzijn groeit, hoe sterker de groepscohesie . Er ontwikkelt zich in de groep: vrede, gelukzaligheid, en liefde.