• Het osiB-model helpt mentoren hun mentoraat en hun vakdocentschap beter uit te voeren , doordat er door het osiB-proces rust en een positieve sfeer ontstaat, waardoor docenten op een effectieve manier onderwijs kunnen geven en leerlingen op een prettige, veilige manier onderwijs kunnen ontvangen.

  • Het osiB- model helpt met het verspreiden van de contextuele benadering in o.a. het scholenveld, hulpverleningsinstanties en andere organisaties in de vorm van trainingen, coaching , lezingen en intervisie. Bij het verspreiden van de contextuele benadering komen thema’s voor zoals: erkenning, gezien en gehoord worden, balans van geven en  ontvangen, vertrouwen, verantwoordelijkheid nemen, betrouwbaarheid , loyaliteit, dialoog, rechtvaardigheid.

  • Belangrijk in de verspreiding is de bewustwording, het niet gehoorde en het niet geziene komt in het licht te staan.

  • De kracht van de osiB- begeleiding is dat je samen verder komt, doordat er een positieve groepsvorming ontstaat, die m.n. ontstaat d.m.v. cirkelgesprekken.

  • Bij de individuele ontwikkeling is toepasselijk: dat je behoudt wat je goed doet, dat je meeneemt wat nodig is en dat je loslaat wat niet meer past.